Vilkår

Generelt

 

Med Delupe menes: Delupe, en tjeneste drevet og eid av Delupe A/S, Vimmelskaftet 47, 2, 1161 København K, Danmark, organisasjonsnr.: 34693129.

Nedenstående brukervilkår trer i kraft ved benyttelse av tjenesten Delupe og andre hjemmesider og plattformer hvor Delupe tilbys fra.

 

Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene på dette webstedet er ikke nødvendigvis korrekte, aktuelle eller fullstendige, og webstedet kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller prisfeil. Delupe påtar seg intet ansvar for (og fraskriver seg uttrykkelig ansvaret for) å oppdatere webstedet så opplysningene alltid er aktuelle og så opplysningene på webstedet er korrekte og fullstendige.

Du må derfor sørge for å få bekreftet at opplysningene er korrekte og fullstendige på websidene vi har koblinger til før du tar en beslutning vedrørende tjenesteytelsene, produktene eller annet som er beskrevet på webstedet.

 

Ansvarsbegrensning

Delupe fraskriver seg ethvert ansvar for direkte og indirekte tap, herunder driftstap, tapt avanse, mistede data og andre direkte eller indirekte tap eller følgeskader som måtte våre en følge av bruken av dette webstedet eller andre websteder det kobles videre til.

Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder alle søksmålsgrunner, uansett om de er basert på avtale, garanti, skadevoldende handling utenfor kontrakt eller lignende.

 

Kopirettigheter

Innholdet på dette webstedet tilhører Delupe A/S og er beskyttet av loven om opphavsrett. Informasjon, inklusiv tekst, bilder og lyd, må ikke reproduseres, endres, kopieres eller lagres i noen form uten skriftlig tillatelse fra Delupe A/S. Det er ulovlig å modifisere innholdet på dette webstedet. Overtredelse av disse bestemmelsene vil bli rettsforfulgt.

 

Varemerkeforhold

Delupe er et registrert varemerke tilhørende Delupe A/S. Varemerket må ikke på noen måte vises eller benyttes uten vårt forutgående samtykke. Andre varemerker som nevnes i forbindelse med pris- og produktsammenligninger, tilhører eierne av de respektive varemerkene.

 

Opphavsrettigheter

Såfremt du mener at Delupe krenker noen av dine immaterielle rettigheter, via brukerinnhold, produktopplysninger eller annonsekampanjer, bes du kontakte oss. Delupe ønsker ikke å krenke andres rettigheter og beskyttede varemerker, derfor bringer vi alltid slike forhold i orden.